ALSRacing/

19. 1. 2009

Pravidla pro kat. OPEN1/28 (mini-z), Stock1/28(mini-z), Expert 1/24 a Retro 1/24

Filed under: — admin @ 01:33

1. Základní pravidla

1.1 Závod

Závod vypisuje jeho pořadatel. Pořadatel vydá k závodu propozice, kde minimálně stanoví datum a čas závodu, místo konání, soutěžní kategorie, pravidla závodu nebo oznámení, podle jakých pravidel bude závod organizovaný a popřípadě uvedení odlišností od nich. Dále v nich uvede způsob přihlášení závodníků do závodu. Může v nich uvést způsob měření a další upřesňující údaje a pokyny podle jeho uvážení.

Pořadatel závodu je povinný zveřejnit propozice závodu minimálně 1 měsíc před dnem pořádání závodu a to zveřejněním propozic na svých www stránkách a rozesláním propozic jednotlivým zainteresovaným klubům. Závod pro danou kategorii bude odstartovaný, pokud se ho zúčastní minimálně 4 závodníci.

 1.2 Dráha

Jízdní dráha musí být zřetelně vyznačená. Povrch dráhy je kobercový s velmi příznivou přilnavostí. Na dráze se doporučuje vyznačit prostor měření, startu kvalifikace a startovní rošt pro finále.

1.3 Závodníci

Závodu se může zúčastnit závodník z libovolného státu či regionu. Účast není podmíněná klubovou příslušností či domácí nebo zahraniční licencí. Závodník je povinný se k závodu přihlásit. Závodník je povinen dbát pokynů pořadatele a rozhodčích. Dále je každý soutěžící povinen po odjetí své jízdy plnit funkci nasazovače, popřípadě za sebe zajistit náhradu. V případě náhradníka je třeba o této skutečnosti informovat rozhodčího závodu který s tím musí souhlasit.

1.4 Přihláška na závody

Závodník se přihlašuje působem stanoveným pořadatelem. Přihláška musí minimálně obsahovat Jméno a příjmení jezdce, soutěžní kategorii, dvě frekvence řídící RC soupravy (popř. DSM) a číslo měřícího čipu. Prosím o přihlášení na e-mail info@rcmicrocars.eu  V přihlášce uveďte jméno, přijmení, klubovou příslušnost (pokud je), kategorii, resp. kategorie do které se přihlašujete, frekvenci RC soupravy (popř. DSM), číslo personálního infra čipu (pokud jej vlastníte) 

1.5 Startovné

Výši startovného a případné zvýhodnění s ohledem na účast ve více kategoriích určuje pořadatel závodu. Při dodatečném přihlášení v den závodu je pořadatel oprávněn startovné navýšit. 

1.6 Frekvence

Každý závodník je povinný mít k dispozici dvě sady krystalů pro možnost změny v případě kolidujících kanálů. Neplatí pro soupravy DSM

1.7 Nasazovači

Funkci nasazovačů plní standartně jezdci předchozí skupiny. Funkce nasazovače končí okamžikem skončení rozjížďky.  Nasazovač nasazuje model vždy do směru jízdy v místě kde model opustil trať. Nasazuje se pouze model který není schopen se z kolizní situace dostat (převrácený, za mantinelem, zablokvaný apod. Při nasazování dbá nasazovač aby neohrozil ostatní modely na trati. V případě poruchy na modelu odstaví tento mimo trať.

1.8 Měření jízdy

Měření bude prováděno infra systémem Robitronic. Každý závodník je povinný mít vlastní čip (možno zakoupit kompatibilní čipy u ALSracing na e-shopu www.rcmicrocars.eu ) nebo si může objednat zapůjčení čipů u pořadatele. Číslo čipu je nutno potvrdit nejdéle při přezentaci k závodu. Jezdec odpovídá za správnou funkční instalaci čipu v modelu sám. Jezdec je povinen před startem provést kontrolní průjezd smyčkou a otestovat funkci čipu. Případné námitky na chyby v měření během jízdy je oprávněn posoudit výhradně hlavní rozhodčí závodu.

1.9 Snímací úsek měření

Za průjezd pod měřící bránou odpovídá výhradně závodník. Pokud pod snímací bránou neprojede kolo se mu nezapočítává. Vyjímkou je případ kdy se jezdec dostane mimo záznam smyčky bez vlastního přičinění. V tomto případě je přípustný protest proti nezapočítání kola a rozhodnutí přísluší hlavnímu rozhodčímu.

1.10 Protesty

Protest proti narušení pravidel je oprávněn podat závodník nebo vedoucí družstva a to do 10 minut po incidentu. Protest se podává písemně do rukou řediteli závodu nebo rozhodčímu s kaucí 200 Kč. Jiný způsob podání protestu se neuznává. V případě nesložení kauce se o protestu nerozhoduje. O protestu rozhodne jury složená z hlavního rozhodčího, ředitele závodu a zvoleného zástupce závodníků. O protestu musí být rozhodnuto do 15 minut od jeho podání, jinak se považuje za uznaný. Rozhodnutí o protestu je konečné, neměnné a nelze se proti němu odvolat. V případě uznání protestu se kauce vrací. V opačném případě propadá ve prospěch pořadatele závodu.

2. Technická pravidla

2.1 Základní ustanovení pro všechny kategorie

Závodník garantuje, že jeho model po celý průběh závodu odpovídá předepsaným pravidlům. Žádný prvek modelu nesmí poškozovat dráhu a její příslušenství.

 Karosérie:

 • musí být nabarvená s průhledným předním sklem,
 • Tónování skel smí být použito pokud neomezí funkci měřícího čipu, je povolena imitace zasklení bočních a zadních skel.
 • karosérie typu „spider“ (otevřený model) musí obsahovat figurku jezdce nebo aspoň podstatnou část jako hlavu, ramena, ruce.

 Pohon:

 • model musí mít pohon pouze zadní nápravy
 • model smí být poháněný pouze jedním motorem

 Pneumatiky:

 • povoleny pouze pneumatiky černé barvy
 • způsob mazání určuje pořadatel (povoleny nearomatická mazadla, která neznečišťují dráhu, např. LRP, Corally, Nosram apod)

RC výbava:

 • je povolena pouze taková která splňuje platné technické předpisy České republiky 

 2.2 Kategorie 1:24 – EXPERT

Karosérie:

 • musí mít siluetu auta, materiál je libovolný (lexan je povolený).
 • při pohledu shora musí být zakrytá kola a nesmí přečnívat obrys karosérie

Podvozek:

 • může být libovolné konstrukce, tovární i amatérské výroby
 • musí mít nedělenou zadní nápravu

 Motor:

 • libovolný  (DC i AC), doporučeny DC motory řady 180

 Baterie:

 • NiCD, NIMH max. šesti články s nominálním napětím 1,25V
 • Lixx dvou článek s max. nominálním napětím 7,4V (libovolná konstrukce)
 • Lipol baterie musí být v modelu vhodně chráněné před náhodným poškozením během závodu

Rozmery modelu:

 • max. šířka modelu bez karosérie – 88 mm, s karosérií – 90 mm,
 • minimální šíčka modelu bez karoserie 85mm
 • celková délka modelu s křídlem  - 210 mm,
 • max. rozvor – 116 mm,  min. rozvor 106mm
 • min. hmotnost modelu připraveného k jízdě – 190 g (vč. baterií a měřícího čipu)

2.3 Kategorie 1:24 – RETRO

Karosérie:

 • musí odpovídat reálné předloze automobilu v tzv. polomaketovém provedení
 • její barevné provedení nemusí odpovídat reálné předloze
 • nesmí být doplněna o jakákoliv přídavná křídla, spoilery a jiné doplňky zlepšující její aerodynamiku, které skutečný vzor vozu nemá.
 • může být amatérsky vyrobena z libovolného materiálu mimo tzv.lexanu či jiných čirých lisovacích materiálů a rovněž nesmí být použita karoserie továrně vyráběná vstřikovacími technologiemi (mini-z, Iwaver, X-mods apod)
 • při pohledu shora musí být zakrytá kola a nesmí přečnívat obrys karosérie
 • přípustná minimální hmotnost – 30 g.

Rozměry modelu:

 • max. šířka podvozku přes kola – 82 mm
 • max šířka modelu 85mm
 • max. rozvor   110 mm,
 • max. šířka kol   15 mm.
 • min. hmotnost modelu připraveného k jízdě – 180 g (vč. baterií a měřícího čipu)

Motor

 • Může být použitý libovolný DC tzv. komutátorový řady 130 nebo 180

 Baterie:

 • NiCD, NIMH max. šesti články s nominálním napětím 1,2V
 • Lixx dvou článek s max.  napětím 7,4V (libovolná konstrukce)
 • Lipol baterie musí být v modelu vhodně chráněné před náhodným poškozením během závodu

2.4 Kategore 1:28 – Stock (mini-z)

Karosérie:

 • povolené jsou karosérie komerčně vyráběné a prodávané pro tyto modely měřítka 1/28 (Kyosho, Iwaver) mimo lexanových typů!!!
 • povolené jsou amatérsky vyrobené z laminátových hmot, přitom její hmotnost nesmí být nižší jak 30 gramů,  
 • při pohledu shora musí být zakrytá kola a nesmí přečnívat obrys karosérie
 •  tvar použité karosérie musí být shodný s tvarem karosérie dodávané výrobcem nebo tvarem skutečné předlohy.
 • absence doplňkových prvků jako jsou zrcátka a stěrače se toleruje
 • max. rozměry:  šířka:   82 mm,  délka: 190 mm (včetně přítlačného křídla).

 Podvozek:

 • jsou povoleny všechny komerčně i amatérsky vyráběné podvozky měřítka 1/28 (ALSracing, Kyosho popř. Iwaver) 

Motor:

 • pro podvozky napájené 1článkem Lipol (max 3,7v) nebo 4článkem NiCd resp. NiMh (max 1,25V nominal)  je povolený motor  KYOSHO Standart kat.č.MZ- 09P, - motor nesmí být žádným způsobem upravovaný, rozebíraný, záběh se za úpravu nepovažuje, – na vnějším plášti motoru se silou statorových magnetů nesmí udržet kovový element o hmotnosti 3 gramy.
 •  pro podvozky napájené akumulátory Lixx s napětím max. 7,4V je povolen motor řady 130 Falcon I resp. Falcon II,   motor nesmí být žádným způsobem upravovaný, rozebíraný, záběh se za úpravu nepovažuje. 

 Baterie:

 • povoleny pouze nabíjecí typy s max. napětím 5V pro 4článem Nixx resp. 7,4V pro Lixx 

Pneumatiky:

 • lze použít pouze komerčně dostupné od libovolného výrobce a to jak gumové (z forem) tak mechové (mikroporézní pryž).
 • je zakázáno opatřovat pneumatiky vzorkem pokud tak nebyly dodány výrobcem
 • je povoleno u mechových pneumatik jejich hrany chránit proti natržení (penetrace lepidlem, papírový kroužek)

 Rozmery pneumatik:

 • maximální průměr 28mm, maximální šířka přední 11mm, zadní 14mm

 Disky:

 • lze použít libovolné výhradně plastové komerčně dostupné určené pro daný typ modelu (ALSracing, Atomic, Kyosho, Iwaver, GRP aj.)
 • Je zakázáno disky jakkoliv upravovat.

 2.5 Kategorie 1:28 – OPEN (Mini-z OPEN)

Karosérie:

 • libovolná karoserie musí odpovídat siluetě automobilu (lexanové karoserie jsou povoleny)
 • při pohledu shora musí být zakrytá kola a nesmí přečnívat obrys karosérie
 • Karosérie musí mít průhledné čelní sklo, imitace zasklení bočních a zadního skla se připouští.
 • Zakazuje se použití přídavných nárazníků přesahujících obrys karoserie
 • Přítlačné křídlo nesmí přesahovat max. šířku karoserie 

 Podvozek:

 • může být libovolné konstrukce s pohonem výhradně nedělené zadní nápravy
 • může být továrně nebo amatérsky vyrobený
 • žádná část podvozku nesmí přesahovat půdorysný obrys karoserie
 • je povolený libovolný tuning z libovolných materiálů komerčně i amatérsky vyráběný

 Motor:

 • povolený libovolný motor (velikosti 130 popř. 180)

 Baterie:

 • je povolené osazení modelu bateriemi s  max  jmenovitým napětím 7,4V (mohou být libovolné konstrukce s vhodnou ochranou před poškozením během jízdy)

 

Rozměry modelu:

 • max. šířka modelu bez karosérie  - 82 mm
 • max. délka modelu bez přítlačného křídla  - 180 mm
 • max. délka modelu s přítlačným křídlem  - 190 mm
 • max. rozvor – 106mm

Pneumatiky a disky:

 • povoleny libovolné,  je povoleno použít mikroporézní pryž (mechovky) max. průměr kol 28mm, materiály a provedení disků neomezeny.

mclaren01

Powered by WordPress