ALSRacing/

19. 1. 2009

Pravidla OPEN18

Filed under: — admin @ 01:15

OPEN 18 – stavební a soutěžní pravidla RC modelů automobilů v měřítku 1:18

 Technická specifikace modelu:
- polomaketa automobilu v měřítku 1:18 s pohonem jedné nebo obou náprav (2WD nebo 4WD)
- karosérie nabarvena (barevné provedení může být dle vlastního návrhu)
- při pohledu shora musí karosérie zakrývat veškeré části podvozku
- hloubka přítlačného křídla nesmí v žádném místě přesáhnout 25mm
- šířka přítlačného křídla nesmí přesahovat šířku karosérie
- model nesmí poškozovat trať
Min. hmotnost: 250 g
Max. rozvor: 160 mm
Max. šířka: 118 mm
Pneumatiky: libovolné gumové či mechové bez pinů (s vyjímkou závodů na hladkém povrchu)
Max. šířka kol: 28 mm pro 2WD resp. 22mm pro 4WD
Motor: libovolný (DC nebo AC)
Pohonné baterie: libovolné s maximálním nominálním napětím 7,4V

Soutěžní pravidla:
a) Soutěžní dráha (doporučené parametry)
-dráhu vymezují vytyčovací prvky, které nesmí poškozovat model při případné kolizi s nimi
-povrch dráhy: asfalt, beton, parkety, koberec, apod.
-minimální doporučená velikost plochy pro vytyčení dráhy: 6 m x 10 m
-min. doporučená šířka dráhy: 1 m
-max. doporučená šířka dráhy: 1,5 m
-min. délka alespoň jedné rovinky: 5,0 m
-minimální délka trati 40m

b) Systém jízd a hodnocení (doporučená varianta)
-doporučený počet jezdců ve skupině pro trať dle výše uvedených parametrů 4-8 soutěžících
-čtyři, resp. tři rozjížďky po 5 minutách se započítáním nejlepších dvou resp. jedné jízdy. Výsledek je dán součtem kol a časů lepších jízd a slouží k rozdělení jezdců pro finálové skupiny.
-čtyři, resp. tři finálové jízdy na minimálně 6 minut se škrtem jedné nejhorší jízdy. Výsledek je dán součtem kol a časů bez ohledu v jakém finále jezdec startoval.
-start v rozjížďkách je postupný dle startovního čísla.
-start ve finalových jízdách je hromadný z „roštu“ s doporučeným odstupem modelů 1,5-2m, přičemž pořadí pro první jízdu je dle výsledků kvalifikace a každá následující je dle dosaženého výsledku v předchozí finalové jízdě.

Powered by WordPress